Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantzaren sistemak bi babes maila edo modalitate ditu:  kontribuzio sistema eta asistentzi sistema.

  • Kontribuzio sistema: Araubide berezietara (nekazaritza sektorea, autonomoak, etxeko langileak, meatzariak, ikatzaren erauzketan dabiltzanak eta itsasoan lanean dabiltzanak) afiliatuta ez dauden eta beren kontura dauden langile guztiak babesten dituen kontribuzio araubide orokorra dago, bai eta funtzionario kategoria batzuk ere.
  • Asistentzi sistema: Premia egoeran egonik, legez ezarritako baldintzetan bizirik irauteko baliabide nahikorik ez duten pertsona zehatzak aitortzen dituen araubidea da. Prestazio horiek eskura daitezke, nahiz eta inoiz kotizatu ez, edo, kotizatu bada ere, kontribuzio mailaren prestazioetara iristen ez bada. Sistema honek osasun laguntzari, erretiro eta baliogabetasun pentsioei, langabeziagatiko diru laguntzari, familia osagarriei, amatasunagatiko diru laguntzari (asistentzi mailakoa) eta beste hainbati lotutako prestazioak jasotzen ditu.

Espainiako langile gisa jardueran hasi aurretik, Gizarte Segurantzan afiliatu behar zara eta altan eman dagokion araubidean, jarduera motaren eta ezarritako epeen arabera.

Espainiako Gizarte Segurantzan afiliatzea nahitaezkoa da y eta pertsonaren lan bizitza osorako baliozkoa, behin baino ez da egiten, lehenengo lan jarduera hasten denean.Kale Nagusia, 89 – 48011 Bilbo (Bizkaia). Telefono zenbakia: 94 4284500

Lan jarduera hasten den unean hasten da kotizatzeko beharra, eta kotizazioak kalkulatzeko, ehuneko bat aplikatu behar da, kotizazio tasa izenekoa, kotizazio oinarri gisa zehaztutako kopuru baten gainean; biak Gobernuak urtero zehazten ditu. Deustuko Unibertsitateak, beste edozein enpresak moduan, bere langileei, ordainketa egiteko unean, bakoitzari dagokion ekarpena kendu, eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari transferitzen dio.